Měření vlhkosti půdy pro optimalizaci závlahy

Senzor Truebner SMT100 pro vlhkost půdy Vám přinese přesné informace pro efektivní zavlažování a šetření nákladů.

Vyzkoušet aplikaci
Teplota Půdy
Vlhkost Půdy

Nižší spotřeba vody až o 25%

Díky monitoringu vlhkosti v půdě a přesnému počtu srážek nastavíme vhodné množství závlah.

Optimalizace personálních nákladů

Vypínáni a zapínání závlah plochy pod závlahou se řídí na dálku v aplikaci v PC, telefonu nebo na tabletu.

Údržba vysokých nákladů

Buď se zavlažuje příliš nebo nedostatečně. CleverFarm dokáže nastavit závlahy tak, aby byl výnos kvalitní.

Závlahy jedině efektivně

Senzor zakopeme do země do hloubky cca 10 - 20 cm, označíme místo, kde se senzor nachází a necháme ho měřit teplotu a vodní potenciál půdy. Díky modernímu standardu NB-IoT spolehlivě chytáme signál i pod povrchem země. Senzor je možné přemisťovat téměř kamkoliv.

Ze standardních závlahových systémů uděláte závlahu chytrou

Půdní senzory a meteostanice implementujeme do stávající nebo nového závlahového systému. K celému řešení přidáme jednotku pro spouštění závlahových systémů online, tzv. valve actuator. Výsledkem je efektivní řízení závlah online s ohledem na podmínky v půdě a ve vzduchu.Celé řešení je vhodné pro všechny typy závlah.

Celé řešení je vhodné pro všechny agro závlahy

  • Pro zavlažování zeleniny, obilovin nebo kukuřice pomocí pivotových zařízení,
  • kapkovou závlahu obvykle používané v městské zeleni, na vinicích, apod.

Chytrou závlahu jsme již implementovali na

Městský park

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Sledování podmínek lze využít v porostu například při aplikaci POR nebo v posklizňových halách.

Ovocné sady

Některé země regionu se potýkají s dlouhodobým nedostatek vody. Zemědělství v Chile je téměř celé pod závlahou a vláda vydává zemědělcům kvóty na maximální množství vody, které mohou ze zavlažovacích kanálů odčerpat.

Golfové hřiště

Závlahové systémy jsou pro golfová hřiště významným prvkem pro udržení kvalitního trávníku. Optimalizace spotřeby vody je však nutná. Instalujeme monitorovací část, řídící část a také senzory, které hlídají teplotu vody pro závlahy.

Zemědělské pole

Nejčastěji k produkci zeleniny, která potřebuje neustálou závlahu. Pod pivoty jednoduše nainstalujeme senzory, přidáme meteostanici a případně doplníme také o data obsahu vody v plodinách. Následně doporučujeme, kdy, kde a s jakou intenzitou zavlažovat.

Mestský park

Kvalita trávnika je pre obyvateľov mesta nevyhnutná. Často sa však zavlažuje pitnou vodou a závlahy sa púšťajú bez informácie o nasýtenosti pôdy vodou. Aj tu meriame vlhkosť a teplotu pôdy a vzduchu, dažďové zrážky a vietor.

Ovocné sady

Niektoré krajiny regiónu sa stretávajú s dlhodobým nedostatok vody. Poľnohospodárstvo v Čile je takmer celé pod závlahou a vláda vydáva poľnohospodárom kvóty na maximálne množstvo vody, ktoré môžu zo zavlažovacích kanálov odčerpať.

Golfové ihrisko

Závlahové systémy sú pre golfové ihriská významným prvkom pre udržanie kvalitného trávnika. Optimalizácia spotreby vody je však potrebná. Inštalujeme monitorovaciu časť, riadiacu časť a tiež senzory, ktoré strážia teplotu vody pre závlahy.

Poľnohospodárske pole

Najčastejšie na produkciu zeleniny, ktorá potrebuje neustálu závlahu. Pod pivoty jednoducho nainštalujeme senzory, pridáme meteostanicu a prípadne doplníme aj o dáta obsahu vody v plodinách. Následne odporúčame, kedy, kde a s akou intenzitou zavlažovať.

Příběhy agronomů

‚‚Množství vody musí být velmi přesné, musíme dát rostlině dostatek vody, aby plody mohly růst.‘‘

Zavlažování ovocných sadů v Chile

„S CleverFarm jsem velmi spokojený, mimo jejich aplikaci se mi líbí také přístup. Když jsem měl jakýkoliv problém, stačilo zavolat a problém okamžitě vyřešili.“

Marek Ševčík
Vinofrukt, a. s.

„Na CleverFarm se mi líbí, že vychází svým zákazníkům vstříc a hledá cesty, jak jim za každé situace poskytnout nejlepší možnou péči a servis.’’

Jiří Maceček
Velkostatek Tetín

„Díky CleverFarm jsme i navzdory nízkému počtu zaměstnanců a zemědělských strojů plně soběstační. Aplikace CleverFarm nabízí všechny potřebné funkce pod jednou střechou.“

Ing. Ondřej Čáp
Agrospol Jezeřany

„Díky přehlednosti, kterou aplikace nabízí, tak šetříme čas, díky chytrému hnojení i hnojivo. Jsme jednak efektivnější, jednak výrazně snižujeme své náklady.“

Miroslav Novák
ASTUR Straškov

„Díky přehlednosti aplikace CleverFarm lze snadno sledovat podmínky. Přidanou hodnotou je dále skvělá uživatelská podpora a naprostá bezúdržbovost dodaných senzorů.“

Jakub Láčik
Farmarket
Další reference

Specifikace

Vyzkoušejte senzory
na vaší farmě

Vyzkoušet aplikaci