Vinofrukt, a. s.

Optimalizace závlahových systémů ve vinicích Vinofrukt

Vyzkoušet aplikaci

„S CleverFarm jsem velmi spokojený, mimo jejich aplikaci se mi líbí také přístup. Když jsem měl jakýkoliv problém, stačilo zavolat a problém okamžitě vyřešili.“

Marek Ševčík

Spolupráce s CleverFarm

„Naši práci se snažíme dělat co nejefektivněji a nejpřesněji. Protože jsme hledali řešení, které nám bude dávat přesné informace přímo z vinice, jsme na jaře 2019 navázali s CleverFarm spolupráci. Konkrétně jsme chtěli mít přehled o přesných srážkách na vinicích, dále pak teplotě, vlhkosti vzduchu a půdy a také más zajímalo ovlhčení listu,“ říká Marek Ševčík z Vinofrukt. Do té doby zde měli dva srážkoměry, ty ale byly na středisku, to znamená kilometr od vinic, což dáválo nerelevantní hodnoty. S meteostanicemi mají teď perfektní a kontrolovaný přehled o tom, co se na vinicích děje, kdy a jak je potřeba zasáhnout.

140 ha je na vinicích pod kapénkovou závlahou, proto chtěli mít ve Vinofrukt přehled, jestli je půdní profil opravdu nasycen. Pro tento účel jsme do půdy instalovali 6 půdních senzorů a v aplikaci CleverFarm agronom sledoval aktuální teplotu a vodní potenciál půdy.

„Pro měření nasycenosti půdy jsme jsme chtěli změřit dvě hloubky v jednom úseku, proto jsme dali senzory dali 30 cm a 60 cm hluboko. Z toho dostaneme informace, jak se naplní půdní profil dle jednotlivých srážek v kombinaci s kapkovou závlahou.“ Výsledkem je například informace o propustnosti půdního profilu, z čeho lze odvodit, kde je půda vodnější. Po vyhodnocení je možné dát půdě tolik vody, kolik zrovna potřebuje.

„Každé ráno, když přijdu do práce, vidím reálné hodnoty, které na poli jsou. Nesporné výhody jsou mimo jiné v tom, že vidím, co se na jednotlivých vinicích děje, kam mám poslat lidi. Celkově to ušetří hodně času. Chytré zemědělství je velké téma a z mé strany je to určitě budoucnost. Myslím, že za několik let si už nebudeme moct zemědělství bez chytrých senzorů a aplikací představit. Proto s CleverFarm chceme dále pokračovat a spolupracovat.“

No items found.