Chytrá závlaha

Ziskově. Udržitelně. Optimalizovaně. Efektivně.

MÁM ZÁJEM

Z běžného zavlažovacího systému uděláme závlahu chytrou

Implementací CleverIrrigation do stávajících nebo nových zavlažovacích systémů jste schopni nastavit zavlažovací plány založené na podmínkách v reálném čase a zavlažovat optimalizovaným způsobem ve všech typech zavlažování, jako jsou kapkové závlahy, sprinklery nebo pivotní systémy.

Teplota půdy
Vodní potenciál
Vítr
Srážky
Vlhkost půdy
Ovlhčení listu

Analyzujeme

Ikona půdní vlhkost CleverFarm

Monitoring půdních podmínek

salinita, vlhkost, teplota
ikona evapotranspirace CleverFarm

Evapotranspirace

výpar z půdy a vegetace
Ikona zrazky CleverFarm

Dešťové srážky

množství srážek
Ikona mikroklimaticke podminky CleverFarm

Podmínky počasí

teplota, vlhkost vzduchu, směr a síla větru

Automatizovaně nastavujeme

zavlažovací plány v platformě CleverFarm. Závlahy je také možné spouštět a vypínat aktuálně. To vše na dálku v PC, tabletu nebo mobilu.

Nastavte si kdy vás máme upozornit

V platformě CleverFarm si nastavíte jakékoliv podmínky, na které chcete být upozornění. Jakmile hodnota překročí Vámi nastavenou podmínku, automaticky Vám pošleme SMS nebo email. V aplikaci si také nastavíte četnost požadované podmínky.

Více o této funkci najdete zde >>

Jaké senzory k tomu používáme

Meteostanice Profi

Vysoce kvalitní bezdrátová meteostanice poskytne data s přesností dle standardů Světové meteorologické organizace.

Meteostanice Plus

Plánujte své agro aktivity na základě všech naměřených meteorologických podmínek.

Půdní senzor Volumetric

Měří vlhkost a teplotu půdy. Senzor vám pomůže s optimalizací závlah a určením vhodné doby výsadby.

Řídící jednotka

Centrální řízení závlahy umožňují vypínání a zapínání závlah z domova nebo z kanceláře. Vše je řízeno na dálku v aplikaci, kde si můžete tvořit zavlažovací plány nebo závlahy ovládat ručně.

No items found.

Výsledek je optimalizované zavlažování

Úspora vody a peněz

Optimalizací závlahy snížíme spotřebu vody a energie až o 50 %.

Kvalita a výnos

Díky přesnému a včasnému dávkování vody do míst, kde je to potřeba, zvyšujeme kvalitu vegetace.

Personální optimalizace

Nemusíte objíždět všechny své zavlažované plochy. Vše se nastavuje na dálku ve vašem PC, mobilním telefonu nebo tabletu.

Udržitelnost

Kromě úspory, vyšší kvality a optimalizace pracujete také udržitelně. Tím můžete snadno plnit své ESG a green deal požadavky.

Případové studie

‚‚Množství vody musí být velmi přesné, musíme dát rostlině dostatek vody, aby plody mohly růst.‘‘

Zavlažování ovocných sadů v Chile

„Díky senzorům nemusíme tak často vyrážet do terénu, abychom zjistili atributy trávníku a půdy. Všechna data máme v jedné aplikaci, což vnímáme jako výraznou výhodu oproti konkurenci.“

Marek Filipčík

‚‚Za letní sezónu jsem ušetřil dva cykly závlah, což se rovná úspoře 900 Euro za vodu a energie na jedné parcele. Tím se mě náklady na senzory zaplatily.’’

Martin Halmeš
SEMA HŠ

Příklady, kde jsme chytrou závlahu instalovali

Městský park

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Sledování podmínek lze využít v porostu například při aplikaci POR nebo v posklizňových halách.

Ovocné sady

Některé země regionu se potýkají s dlouhodobým nedostatek vody. Zemědělství v Chile je téměř celé pod závlahou a vláda vydává zemědělcům kvóty na maximální množství vody, které mohou ze zavlažovacích kanálů odčerpat.

Golfové hřiště

Závlahové systémy jsou pro golfová hřiště významným prvkem pro udržení kvalitního trávníku. Optimalizace spotřeby vody je však nutná. Instalujeme monitorovací část, řídící část a také senzory, které hlídají teplotu vody pro závlahy.

Zemědělské pole

Nejčastěji k produkci zeleniny, která potřebuje neustálou závlahu. Pod pivoty jednoduše nainstalujeme senzory, přidáme meteostanici a případně doplníme také o data obsahu vody v plodinách. Následně doporučujeme, kdy, kde a s jakou intenzitou zavlažovat.

Mestský park

Kvalita trávnika je pre obyvateľov mesta nevyhnutná. Často sa však zavlažuje pitnou vodou a závlahy sa púšťajú bez informácie o nasýtenosti pôdy vodou. Aj tu meriame vlhkosť a teplotu pôdy a vzduchu, dažďové zrážky a vietor.

Ovocné sady

Niektoré krajiny regiónu sa stretávajú s dlhodobým nedostatok vody. Poľnohospodárstvo v Čile je takmer celé pod závlahou a vláda vydáva poľnohospodárom kvóty na maximálne množstvo vody, ktoré môžu zo zavlažovacích kanálov odčerpať.

Golfové ihrisko

Závlahové systémy sú pre golfové ihriská významným prvkom pre udržanie kvalitného trávnika. Optimalizácia spotreby vody je však potrebná. Inštalujeme monitorovaciu časť, riadiacu časť a tiež senzory, ktoré strážia teplotu vody pre závlahy.

Poľnohospodárske pole

Najčastejšie na produkciu zeleniny, ktorá potrebuje neustálu závlahu. Pod pivoty jednoducho nainštalujeme senzory, pridáme meteostanicu a prípadne doplníme aj o dáta obsahu vody v plodinách. Následne odporúčame, kedy, kde a s akou intenzitou zavlažovať.

Optimalizujte Vaše závlahy

Spočítáme vám, kolík byste na závlahách ušetřit

Thank you! Your submission has been received!
Jeden nebo více polí hlásí chybu. Prosíme o kontrolu a pak to zkuste znovu.