SEMA HŠ

Šetření vody SEMA HŠ

Vyzkoušet aplikaci

‚‚Za letní sezónu jsem ušetřil dva cykly závlah, což se rovná úspoře 900 Euro za vodu a energie na jedné parcele. Tím se mě náklady na senzory zaplatily.’’

Martin Halmeš

Máme dvě firmy Agro SEMA, která má necelým 900 hektarů a firma SEMA má 1200 hektarů – celkově tedy hospodaříme na 2100 hektarech. SEMA je ekologická firma, kde nepoužíváme žádné chemické prostředky včetně hnojiv a postřiků. Na jedné parcele máme 3 zavlažovací zařízení(pivoty), které používáme především na plodiny jako je kukuřice na osivo. Zavlažovat musíme tehdy, kdy ty rostliny nedostávají dostatečné množství vody. V případě, že bychom nedokázali dát kukuřici dostatek vody, výnosy by byly značně nižší.

‚‚Za normálních okolností bysme závlahy spustili dříve, ovšem senzor nám ukázal, že v půdě je stále dostatek vody, závlahu jsme tedy vynechali. Pustili jsme ji až v okamžiku, kdy nám senzoru ukázal, že v půdě není dostatek vody. Ukázalo se, že kukuřice je zdravá jak kvalitativně, tak i ekonomciky‘‘. ‚‚Jeden m³ mě stojí 0,13€. Na 30 hektarech, při 10 mm dávce je to celkově 2970 m³ vody. Další náklady jsou spojené s elektrickou energií a prací (cca 65€). Jedná závlaha mě tedy stojí 450€. Někdy je potřeba závlahy otočit 2x => dostáváme se na celkovou částku 900€‘‘. ‚‚Pokud tedy vynechám jednu závlahu, kdy se řídím podle skutečně naměřených dat ze senzorů, ušetřím 450€ za jeden zavlažovací cyklus’’.

No items found.