Získejte maximum
z precizního zemědělství

Aktuální stav porostu
Růstový potenciál u parcel
Analýza půdních vzorků
Výnosové mapy
Meteorologické podmínky
Vyzkoušet aplikaci

Provedeme Vás kompletní službou precizní zemědělství

01 Sběr dat

Vybereme pozemky osevní historie (10 let), analyzujeme osevní plán na danou sezonu, data z kombajnů o výnosech a půdní vzorky.

02 Vyhodnocení dat

Průběžně vyhodnocujeme stavu porostu, zpracujeme růstový potenciál na detailu parcely. Zpracujeme rozbory půdních vzorků a výnosových map.

03 Kontrola techniky

Zhodnotíme Vaši techniku z pohledu využitelnosti v precizním zemědělství a zaškolíme obsluhu. Doporučíme případné investiční náklady.

04 Poradenství

Poskytneme Vám odborné poradenství v průběhu zemědělské sezóny.

05 Vyhodnocení sezóny

Vyhodnotíme dopady precizního zemědělství s ohledem na meteorologické podmínky,  ekonomické dopady, výnos, bilanci živin a využití dusíku na úrovni parcel/zón a doporučíme vhodné kroky pro následující sezónu.

01 Sběr dat

Vybereme pozemky osevní historie (10 let), analyzujeme osevní plán na danou sezonu, data z kombajnů o výnosech a půdní vzorky.

02 Vyhodnocení dat

Průběžně vyhodnocujeme stavu porostu, zpracujeme růstový potenciál na detailu parcely. Zpracujeme rozbory půdních vzorků a výnosových map.

03 Kontrola techniky

Zhodnotíme Vaši techniku z pohledu využitelnosti v precizním zemědělství a zaškolíme obsluhu. Doporučíme případné investiční náklady.

04 Poradenství

Poskytneme Vám odborné poradenství v průběhu zemědělské sezóny.

05 Vyhodnocení sezóny

Vyhodnotíme dopady precizního zemědělství s ohledem na meteorologické podmínky,  ekonomické dopady, výnos, bilanci živin a využití dusíku na úrovni parcel/zón a doporučíme vhodné kroky pro následující sezónu.

Společnost CleverFarm vyvinula unikátní metodu hodnocení vašich porostů podmínky

Najděte ten nejlepší čas, kdy rostliny opravdu potřebují výživu
Porovnejte různé parcely
a zjistěte, která má být pohnojena jako první.
Zjistěte, ve kterých zónách je dostatek chlorofylu a kde můžete ušetřit na hnojivech.

Pravidelně monitorujeme

Obsah vody - biofyzikální parametryObsah biomasy - biofyzikální parametryObsah chlorofylu - biofyzikální parametry
01 Biomasu
02 Obsah chlorofylu
03 Obsah vody
Víme co se děje na vašem poli
a proč se to děje.
Zastaralá
technologie NDVI
After Before
Technologie, kterou
používá CleverFarm

Růstový potenciál na základě historických dat

Služba popisuje prostorovou variabilitu zemědělských porostů pomocí historické analýzy (až 25 let) družicových snímků. U všech zón je analyzována zapojenost každého porostu a vyhodnocena kvalita ve vztahu k nejlepší zóně. Výstupem je stanovení plošného rozsahu a relativního potenciálu každé zóny.

Pšenice ozimá
Řepka ozimá

K čemu analýza historických snímků slouží?

Bilanční hnojení

Na základě historických Vám vyhodnotíme růstový potenciál jednotlivé plodiny. Následně do zón, které vzniknou z tohoto vyhodnocení můžete variabilně dávkovat různé množství hnojiv.

Variabilní setí

Dále Vám růstový potenciál zajistí kvalitní výnos s ještě nižšími náklady na osiva na jednotlivou plodinu. Historická data Vám tak zajistí optimalizaci setí, sejte jen tam, kde je to potřeba.

Optimalizace vzorkování půdy

Snižte si množství odebraných vzorků na základě dlouhodobých stabilních výnosových hladin pozemku.

Jak to dostaneme do vašeho stroje?

Jednoduše přes USB soubor pošleme vzdáleně do traktorů John Deere, AGCO group (Fendt, Massey Ferguson, Valtra), CNHI (New Holland a Case).

Vyhodnotíme Vám ekonomický dopad variabilní aplikace

Výnosová mapa

Úroda t/ha

Obsah dusíku

Přísun čistého N Kg/ha

PFP index

Úroda / Přísun čistého N

Ke službě náleží možnost pronájmu IoT senzorů

Meteostanice Profi

Vysoce kvalitní bezdrátová meteostanice poskytne data s přesností dle standardů Světové meteorologické organizace.

Meteostanice Plus

Plánujte své agro aktivity na základě všech naměřených meteorologických podmínek.

Meteostanice

Meteostanice poskytuje přehled o meteorologických podmínkách bez měření větru.

Půdní senzor Salinita

Měří vlhkost, teplotu a elektrickou konduktivitu půdy. Senzor vám pomůže s optimalizací závlah.

Půdní senzor Volumetric

Měří vlhkost a teplotu půdy. Senzor vám pomůže s optimalizací závlah a určením vhodné doby výsadby.

Půdní senzor Absorb

Mějte pod kontrolou vodní potenciál a teplotu půdy pro efektivní zavlažování a šetření nákladů.

Řídící jednotka

Centrální řízení závlahy umožňují vypínání a zapínání závlah z domova nebo z kanceláře. Vše je řízeno na dálku v aplikaci, kde si můžete tvořit zavlažovací plány nebo závlahy ovládat ručně.

No items found.

Senzor do sila

Mějte pod kontrolou komodity skladované v silech, budete mít veškeré informace pro provzdušňování sila.

Senzor do skladu

Tento senzor pohlídá podmínky sklizně v halách, aby nebyla ohrožena škůdci nebo choroby.

Senzor Basic

Senzor měří teplotu a vzdušnou vlhkost a sleduje tak mikroklimatické podmínky v porostu. Sledování podmínek lze využít v porostu například při aplikaci POR nebo v posklizňových halách.

Podívejte se na konkrétní ekonomické přínosy služby

„Aplikací precizního zemědělství jsme ušetřili neuvěřitelných 600 000 Kč na hnojivech za jednu sezónu.“

Jiří Souček
AZOS Zakřany

„Již druhý rok po zavedení principů precizního zemědělství jsme úspěšně ušetřili 26 eur na hektar za hnojiva a osiva.“

Ján Narancsík
Exata Group