AZOS Zakřany

Jiří Souček je jediný agronom dvou podniků- AZOS Zakřany a ZD Naloučeny. Zakřany mají plochu 1000 hektarů a ZD Naloučeny 580 hektarů. Produkce obou podniků je víceméně stejná – ječmen ozimý, řepka, pšenice, sladovnický ječmen, vojtěška, kukuřice, žito a oves. Na obou podnicích má Agronom Souček poměrně staré stroje.

Vyzkoušet aplikaci

„Aplikací precizního zemědělství jsme ušetřili neuvěřitelných 600 000 Kč na hnojivech za jednu sezónu.“

Jiří Souček

Proč jste se rozhodl aplikovat precizní zemědělství?

‚‚Už na škole jsme se o tom dost učili, Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. nás k tomuto tématu vedl poměrně často. Mám také kamarády a bývalé spolužáky, kteří precizní zemědělství již aplikovali s pozitivními výsledky – při zachování nebo mírném zvýšení výnosu všichni šetřili na vstupech jako jsou hnojiva a osiva. Měl jsem touhu se do toho také pustit. Obzvlášť s ohledem na aktuální ceny hnojiv. S plánem aplikovat precizní zemědělství jsem šel za vedením podniku. Nebylo to úplně jednohlasé, ale nakonec jsme shodli na tom, že kvůli / díky cenám hnojiv, má smysl do toho jít.’’

Jak jste se dostali ke CleverFarm?

‚‚Začali jsme rozhazovat sítě a pátrat po případném dodavateli. Konzultovali jsme také s firmou SORIN, našim dodavatelem hnojiv, která nás okamžitě odkázala na CleverFarm. Dostali jsme dobré reference, a tak jsme neváhali a začali s CleverFarm jednat.’’

Jaké byly začátky zavedení precizního zemědělství?

Netrvalo ani týden a přijeli zástupci CleverFarm. V první řadě se chtěli podívat na naše stroje. Zjistili, že s našimi stroji precizní zemědělství dělat nelze. Začali tedy okamžitě jednat. Protože spolupracují hned s několika dodavateli a tvoří takový ekosystém s cílem zajistit precizní zemědělství, povedlo se jim s firmou Sorin oslovit firmu BISO, která je dodavatelem zemědělské techniky. Ta zapůjčila variabilní rozmetadlo Kverneland Exacta farmám AZOS Zakřany a ZD Naloučeny.

‚‚Rozmetadlo jsme propojili přes kabeláž, protože jsme neměli ISOBUS – jde o starší model, traktor John Deere 6.’’

‚‚Prakticky za 14 dní od oslovení CleverFarm jsme byli technicky připraveni, vše do sebe krásně zapadlo. Měli jsme moderní rozmetadlo připojené do starého traktoru a CleverFarm, jako dodavatele kompletního řešení precizního zemědělství,’’

‚‚S půjčování jsme ale neskončili, nadále jsme půjčovali i jiné rozmetadla od jiných dodavatelů a to například značky Bogballe, Amazon nebo Rauch.’’

První rok precizního zemědělství

‚‚Začali jsme sbíráním historických dat. To pro nás bylo klíčové. Konkurenční firmy nám nabízely například jen 4 roky analýzy historického osevu, CleverFarm přišla s minimálně 8 letou historií, což bylo super, protože jsme mohli dostat přesnější data.’’

CleverFarm také nabízí satelitní monitoring, který měří v reálném čase (každých 5 dní) obsah chlorofylu, vody a hustotu biomasy. Na rozdíl od metody NDVI dodává monitoring od CleverFarm přesná a aktuální data.

‚‚Musím ale říct, že přes zimu jsem data o porostu téměř neviděl. Když byl porost pokrytý sněhem, monitoring žádná data nezaznamenal. Na druhou stranu v rámci porostu se od prosince do února nic moc nezměnilo. I když to neovlivnilo žádné rozhodnutí, pro CleverFarm je to nicméně podnět ke zlepšení.’’

Reakce CleverFarm

‚‚CleverFarm se snaží využívat co nejvíce zdrojů dat, které pomáhají získat co nejpřesnější informace o historickém i aktuálním stavu porostu a pozemku. Kromě monitoringu a historického potenciálu interpretujeme farmářům variabilitu parcely také dle analýzy půdních vzorků. Navíc hlídáme mikroklima a měříme například teplotu a vlhkost půdy a vzduchu, srážky, evapotranspiraci, odvlhčení listu nebo směr a sílu větru. A je toho mnohem více. Tohle všechno v jednom řešení,’’ vysvětluje Adam Zlotý z CleverFarm.

Souček dále pokračuje: ‚‚co mě naopak překvapilo velmi mile, byla rychlost řešení a servis, který CleverFarm poskytuje. Když jsme měli problém, vyřešili ho za půl hodiny, když vznikl opravdu velký problém, řešení našli do druhého dne. To velmi oceňuji! S tím jsem nadmíru spokojený, je opravdu příjemné mít takového partnera,’’ pochvaluje si Souček a pokračuje. ‚‚A není to jen o jednom člověku – komukoliv z týmu CleverFarm zavolám, s jakýmkoliv problémem, rychle si informace předají a jsou schopni vše vyřešit téměř ihned.’’

Strategie byla šetření při zachování výnosu

‚‚Naší strategií je jednoznačně podpora silných zón. Strategie vyrovnání porostu je dobrá například u řepky – ta by to asi zvládla. Ale u obilnin nám smysl nedává – některá místa můžeme hnojit jak chceme, ale pokud v daném místě parcely není potenciál, ani sebevětší dávka hnojiva výrazný rozdíl ve výnosu neudělá.’’

’’Minulý rok po mně vedení chtělo intenzivně omezit dávku dusíku na hektar, takže jsem si vysál většinu mineralizovaná dusíku. Oslabil jsem si tedy i ty silné zóny, letos mám za cíl je zase podpořit,’’ popisuje Souček a dodává:

‚‚Co se týče variabilních dávek, rozdělme pozemky na 2 druhy – ty slabší a ty silnější. U těch slabších jsem byl opatrný, dával jsem např. jen o 50 kg hnojiva na hektar méně, u silnějších jsem nůžky otevřel výrazně více.

U některých pozemků jsem ochoten jít až o 30 % níže

‚‚Například u jednoho pozemku, kde mám teď řepku, mám velmi kyselou půdu, takže tam dávám variabilně vápno. Stále jsem ještě opatrný a variabilní dávku snižuji o cca 15 – 20 %, nicméně příští rok zvýším variabilitu a dávku snížím třeba i o 30 % a budu s tím pokračovat. Některé pozemky jsou skutečně velmi variabilní. Například u jedné parcely je na půlce pH 5,5 a 60 mg/kg fosforu, na druhé půlce je pH 4 – tam skutečně nic nevyroste, takže tam budeme zásobní hnojení NPK redukovat až téměř na nulu. Časem, ale spěje to tam. Zatím nechci moc riskovat, ale určitě směřuji k výraznému snížení, k tomu se dostaneme třeba za 2 roky.’’

A co výnosy?

‚‚Zatím nemám k dispozici výnosovky, takže zatím si ty pole procházím. Dělám to po staru – napočítám klasy, průměrné zrna a vypočítám výnos. Tak jsem to dělal vždycky. Letos chci vyzkoušet výnosovky přes službaře, alespoň na některých pozemcích.’’

Ekonomika

Tohle Vám řeknu naprosto přesně. Na plodinách, na kterých jsme prováděli zásobní a pak regenerační hnojení, což jsou řepka, ječmen ozimý, žito, pšenice a ječmen jarní, jsme jen variabilními dávkami ušetřili 265 000 Kč.

Předpokládám, že příští rok to bude zase výrazně více. Například jen na řepce chci příští rok ušetřit dalších 4 % až 12 %.

Když budu počítat celkovou částku, kterou jsme ušetřili díky variabilitě a díky variabilnímu a přesnému rozmetadlu, tzn. že jsme nerozhazovali hnojivo v klínech, na cyklostezkách, silnicích apod., ušetřili jsme
600 000 Kč.

No items found.

Celkové úspory

Úspora díky variabilnímu hnojení 265 500 Kč
Úspora díky variabilnímu rozmetadlu 330 000 Kč
Úspora financí celkem 595 500 Kč
   

Výsledek na parcele o velikosti 245 hektarů, plodina pšenice ozimá

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 8 - 24 - 24, celková dávka 210 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
51,45 tun 49,35 tun 4 % 10 %
40 000 Kč 100 000 Kč
Celkem ušetřeno 140 000 Kč

Činnost regenerační hnojení, hnojivo LAV 27, celková dávka 150 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
37, 2 tun 36, 15 tun 3 % 3 %
15 500 Kč 15 500 Kč
Celkem ušetřeno 31 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 160 hektarů, plodina řepka ozimá

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 15 - 15 - 15, celková dávka 200 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
32 tun 30,5 tun 5 % 10 %
30 000 Kč 60 000 Kč
Celkem ušetřeno 90 000 Kč

Činnost zásobní hnojení, hnojivo Saletrosan 26 - 13,celková dávka 250 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
39, 75 tun 38, 2 tun 4 % 3 %
21 000 Kč 16 000 Kč
Celkem ušetřeno 37 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 20,5 hektaru, lusko obilné směsi

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 15 - 15 - 15, celková dávka 150 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
3,075 tun 2,9 tun 5 % 10 %
3 000 Kč 6 000 Kč
Celkem ušetřeno 9 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 113,5 hektaru, plodina ječmen ozimý

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 8 - 24 - 24, celková dávka 200 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
21 tun 20,3 tun 4 % 10 %
13 000 Kč 42 000 Kč
Celkem ušetřeno 56 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 48 hektarů, plodina ječmen ozimý sladovnický

Činnost regenerační hnojení, hnojivo Saletrosan 26 - 13, celková dávka 200 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
12 tun 10,5 tun 12 % 3 %
20 000 Kč 5 000 Kč
Celkem ušetřeno 25 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 65,5 hektaru, plodina ječmen ozimý krmný

Činnost regenerační hnojení, hnojivo LAV 27, celková dávka 150 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
13,1 tun 11,25 tun 14 % 3 %
25 000 Kč 8 000 Kč
Celkem ušetřeno 33 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 148 hektarů, plodina ječmen jarní

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 15 - 15 - 15, celková dávka 200 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
22,2 tun 19,55 tun 12 % 10 %
45 000 Kč 38 000 Kč
Celkem ušetřeno 83 000 Kč
 

Výsledek na parcele o velikosti 80 hektarů, plodina žito ozimé

Činnost zásobní hnojení, hnojivo NPK 8 - 24 - 24, celková dávka 200 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
16 tun 14,93 tun 7 % 10 %
20 000 Kč 32 000 Kč
Celkem ušetřeno 91 500 Kč

Činnost regenerační hnojení, hnojivo LAV 27, celková dávka 200 kg / hektar
Plošné hnojení Variabilní hnojení Úspora díky variabilnímu hnojení Úspora díky variabilnímu rozmetadlu
16 tun 13,85 tun 13 % 3 %
32 000 Kč 7 500 Kč
Celkem ušetřeno 39 500 Kč