Exata Group

Společnost Exata Group obhospodařuje více než 27 000 hektarů půdy a patří mezi největší zemědělské společnosti na Slovensku. Jejich cílem je poskytovat profesionální služby v oblasti rostlinné a živočišné výroby, které vycházejí z nejnovějších technologií a zkušeností jejich odborného týmu.

Vyzkoušet aplikaci

„Již druhý rok po zavedení principů precizního zemědělství jsme úspěšně ušetřili 26 eur na hektar za hnojiva a osiva.“

Ján Narancsík

Jak se staví k preciznímu zemědělství

Vedení společnosti se snaží dívat dopředu v dlouhodobém horizontu, a proto považují za nezbytné začít s precizním zemědělstvím v co nejvíce podnicích ze svého portfolia. Rozhodnutí o zavedení precizního zemědělství bylo téměř jednohlasé. Byl vytvořený tým, který se angažuje v této záležitosti. Udělali si podrobný research a vybrali několik dodavatelských společností, které by mohly odpovídat požadovaným kritériím. Kromě toho se zaměřili na dlouhodobé cíle, které by měla Exata dosáhnout. ‚‚Firma CleverFarm byla jedna ze čtyř firem, se kterými jsme zahájili spolupráci. Po první schůzce jsme okamžitě usoudili, že tato firma odpovídá našim požadavkům. Tým odborníků a platforma, kterou nabízeli, vypadaly velmi nadějně.’’, Vysvětluje Ing. Ján Narancsík, manažer precizního zemědělství za společnost EXATA GROUP, a.s. ‚‚Udělali jsme nějaké testy toho co CleverFarm nabízí na našich polích a na základě toho jsme se rozhodli pokračovat.’’ Pokračuje Narancsík.

První rok byl primárně o zavedení technologie

V první roce firma Exata aplikovala princip precizního zemědělství na 700 hektarech. Jedna věc je odborná platforma a odborný garant, ale druhá věc je také zavedení technických věcí jako je GPS, RTK, rozmetadlo. Tohle je velký a důležitý krok k tomu, aby podnik mohl pokračovat v zavádění precizního zemědělství.

„Protože CleverFarm ve svém portfoliu nabízí také konzultaci nad technologickým řešením, tato část se nám významně ulehčila. Skvělé také bylo, že tým CleverFarm nás prováděl celým procesem precizního zemědělství. Od analýzy osevního plánu na danou sezónu, dat z kombajnů o výnosech a půdních vzorků, přes průběžné vyhodnocování stavu porostu na detailu parcely, odborného poradenství až po vyhodnocení ekonomických dopadů, na výnos, bilanci živin a využití dusíku na úrovni parcel/zón. Také nám doporučili vhodné kroky pro následující sezónu. Ty nám přinesly ještě větší efektivitu.’’ Ján Narancsík.

Ve druhém roce už volili strategii zaměřenou na ekonomickou efektivitu

‚‚Musíme sledovat ekonomiku, efektivitu a samozřejmě účinnost. Neodmyslitelnou částí je samozřejmě udržitelnost, čili ekologická efektivita. Nicméně ze všech těchto cílů jednoznačně vyhrává ekonomika. Abychom se mohli rozhodnout, potřebujeme správná data. Je chyba, když si někdo myslí, že koupí nějaký SW a hned bude produkovat a šetřit v desítkách procent. My si uvědomujeme, že potřebujeme alespoň 2 – 3 roky, abychom dostali co nejlepší data,’’ pokračuje Narancsík.

S přibývajícími daty, jako jsou půdní vzorky, aktuální i historická data o stavu vegetace a zkušenosti z předchozího roku, se dělají rozhodnutí daleko lépe. Ve druhém roce Exata rozšířila aplikaci precizního zemědělství téměř o 1000 hektarů. Cílem bylo ušetřit na hnojivech a osivech.

Vyhodnocení

PFP index

Správné vyhodnocení dat je ovšem v případě zemědělství také kumšt. ‚‚V CleverFarm jsme přišli s unikátní metodou, která analyzuje, jestli byl přísun dusíku do konkrétní zóny oprávněný a jaký to mělo vliv na produkci. Dílčí faktor produktivity aplikovaného dusíku vypočteme podle tzv. PFP Indexu (Partial Factor Productivity). Výsledek nám poskytne informaci, jaké množství výnosu (v kg) bylo vytvořeno aplikací jednoho kilogramu dusíku. Obecně lze konstatovat, že čím vyšší hodnota PFP, tím vyšší účinnost hnojení dusíkem.’’ Adam Zlotý, CleverFarm.

PFP index v praxi v sezóně 2022

Příklad se správným strategickým rozhodnutím
Výnosová mapa úroda 9500 Kg/ha Přísun čistého dusíku 160 Kg/ha 9500 / 160 PFP Index 59

160 Kg N úroda | 0 kg N ztráta | 77 kg N půda => správné rozhodnutí


No items found.

Změna strategie u této parcely

Pro úplnou je doporučení snížit množství dusíku téměř na nulu. Do budoucna tato část parcely může přejít na regenerativní způsob zemědělství s cílem zadržovat vodu a stát se tak trvale travnatým porostem.

Úspora

Poté, co jsme měli dostatek dat, rozhodli jsme se věřit v naše strategie a začali jsme šetřit na hnojivech a osivu. To nám pomohlo v roce 2023 uspořit značné množství peněz.

Hnojivo a osivo

Celková úspora na hnojivech a osivech na celkové výměře 1500 hektarů v sezóně 2022/2023  byla 39 700 Euro. To se rovná úspoře 26 €/ha.