Farmarket

„Potřebovali jsme senzory sledující teplotu a vlhkost v borůvkových porostech. Důležitým kritériem byla dostupnost naměřených dat. CleverFarm okamžitě nahrává na internet a díky jejich přehlednosti je lze snadno sledovat a třídit. Přidanou hodnotou je dále skvělá uživatelská podpora a naprostá bezúdržbovost dodaných senzorů.“

Vyzkoušet aplikaci

„Díky přehlednosti aplikace CleverFarm lze snadno sledovat podmínky. Přidanou hodnotou je dále skvělá uživatelská podpora a naprostá bezúdržbovost dodaných senzorů.“

Jakub Láčik

Farmarket s. r. o.

Na rozloze 25 ha je v současnosti pěstováno 120 000 rostlin, jejichž produkce činí zhruba 40 tun ročně – postupem času a za vhodných podmínek bude každý keř produkovat až 5 kg borůvek, čímž se sklizeň v budoucnu vyšplhá na 400 tun. Úroda je prodávána pouze do českých obchodů, včetně internetových e-shopů a obchodních řetězců.

Výzva

Při pěstování borůvek je stěžejní hlídat jejich teplotu, stejně jako vlhkost, ve které jsou pěstovány, a to kvůli rizikům plísní. Společnosti Farmarket v tomto ohledu pomohly senzory CleverFarm, konkrétně modely na měření teploty a vzdušné či půdní vlhkosti. Další využití senzorů CleverFarm je pro práci s fóliovníky a nutnosti větrání, příliš vysoké teploty totiž mohou poškodit květ a následně i plod. Půdní senzory také slouží ke kontrole funkčnosti kapkové závlahy a kontrole, zda je závlaha dostatečná.

Řešení

Výsledkem spolupráce bylo osazení 25 hektarů půdy 41 senzory monitorující uvedená kritéria. Díky sledování míry vlhkosti lze s předstihem predikovat výskyt houbových onemocnění a předcházet jim včasnou aplikací postřiků. Oproti konkurenčním řešením, které Farmarket využívaly, nabízí naše senzory mimo jiné online nahrávání dat, jejichž měření probíhá každých 30 minut, a která lze přehledně sledovat a zpětně dohledávat. To se hodí např. při sběru borůvek a sledování toho, kdy sběr začít a ukončit.


No items found.

Výsledky

Dalším impulsem pro užívání chytrých senzorů od CleverFarm se stala snaha společnosti a ekologicky udržitelné zemědělství. Kvůli nedostatku vody a zhoršení kvality půdy následkem nadužívání hnojiv a pesticidů se budoucí zemědělství bez moderních technologií neobejde – Farmarket tak v předstihu investuje do senzorů od CleverFarm, které minimalizují potřebné množství vody při zavlažování a užívání postřiků, popřípadě hnojiv. Díky satelitnímu snímkování a družicovým datům lze vytipovat úrodnější oblasti s větším potenciálem k pěstování borůvek, stejně tak oblasti s větší potřebou závlahy. S ohledem na způsob pěstování borůvek, které se nacházejí ve fóliovnících a snižují tak viditelnost, může být satelitní snímkování zkreslené. Díky technologickým updatům ze strany CleverFarm se však tento problém brzy stane minulostí. Do budoucna Farmarket uvažuje také o modelech CleverFarm užívaných při predikci škůdců. S ohledem na dosud nepříliš rozšířené modely sledující škůdce u borůvek je toto řešení zatím v jednání.