Agrospol Jezeřany

Vyzkoušet aplikaci

„Díky CleverFarm jsme i navzdory nízkému počtu zaměstnanců a zemědělských strojů plně soběstační. Aplikace CleverFarm nabízí všechny potřebné funkce pod jednou střechou.“

Ing. Ondřej Čáp

„Díky CleverFarm jsme i navzdory nízkému počtu zaměstnanců a zemědělských strojů plně soběstační. Aplikace CleverFarm nabízí všechny potřebné funkce pod jednou střechou. Díky Zemědělské akademii inovací, kterou CleverFarm pořádá, jsme tento rok také zavedli systém variabilního setí.“

Ing. Ondřej Čáp, agronom

Díky zápalu do zemědělství a snaze zefektivnit své podnikání začali v Agrospol Jezeřany roku 2009 koketovat s myšlenkou využívání chytrých technologií. Byly pořízeny první navigační systémy a pohyb po poli začal být organizovaný. Časem byly vytvořeny trvalé kolejové řádky a veškerý pohyb strojů po pozemcích počínaje setím a konče sklizní se odehrává v duchu CTF. Po vzniku CleverFarm s námi navázal agronom Ing. Ondřej Čáp dlouhou a plodnou spolupráci. Jejím výsledkem se stalo praktické využívání meteostanic, senzorů a družicových dat, díky kterému podnik zaznamenal výrazné zvýšení efektivity při obdělávání půdy.

Praktické využití IoT i spolupráce šitá na míru

V Jezeřanech využívají meteostanice se sledováním ovlhčení listů, agroevidenci a variabilní setí a hnojení. Díky využití IoT technologií si zde mohou lépe naplánovat polní práce. Není nutné pozemky obcházet a sledovat jejich parametry – dělá to za ně CleverFarm, který v intervalu 15 minut aktualizuje data ze senzorů a zobrazuje v aplikaci informace o vlhkosti, srážkách, teplotě a síle větru. Díky senzoru ovlhčení lze predikovat výskyt zavíječe kukuřičného. Tímto řešením tak Agrospol Jezeřany předchází snížení výnosů z úrody, které může dosahovat až 60 %. Úrodnost půdy lze naopak zjistit díky zpracování družicových dat a satelitních snímků. Ty v podobě předpisových map poukazují na oblasti s větším potenciálem a úrodností – díky systému variabilního hnojení tak lze aplikovat hnojivo primárně tam, kde to má větší smysl. Na stejném principu funguje i systém variabilního setí, které je soustřeďováno především do úrodnějších částí zemědělské půdy, nebo například systém variabilní aplikace pesticidů. Díky těmto řešením jednak Agrospol Jezeřany snižuje ekologickou zátěž v podobě přehnojené půdy s vychýlenou rovnováhou, jednak své finální náklady. Do budoucna zde plánují i zavedení skladových senzorů, monitorujících především teplotu v silech a posklizňových halách. Aplikace upozorní včas na změnu a možný problém spojený s výskytem škůdců nebo chorob. Společnost tak bude schopna ušetří čas i peníze, které by musela investovat do manuální kontroly sklizně.

No items found.

Další produkt z portfolia CleverFarm, aplikaci CleverAssets pro evidenci půdy a pachtovních smluv, plánuje Agrospol Jezeřany využívat pro správu zemědělské půdy, zejména pro evidenci pachtovních smluv a vyplácení pachtovného. Tím se společnosti výrazně zjednoduší správa pozemků.