Meranie vlhkosti pôdy pre optimalizáciu závlahy

Meria vlhkosť a teplotu pôdy. Senzor vám pomôže s optimalizáciou závlah a určením vhodnej doby výsadby.

Vyzkoušet aplikaci
Teplota Půdy
Vodní Potenciál Půdy

Nižšia spotreba vody až o 25%

Vďaka monitoringu vlhkosti v pôde a presnému počtu zrážok nastavíme vhodné množstvo závlah.

Optimalizácia personálnych nákladov

Vypínanie a zapínanie závlah sa plochy pod závlahou riadia na diaľku v aplikácii v PC, telefóne alebo na tablete.

Údržba vysokých nákladov

Buď sa zavlažuje príliš alebo nedostatočne. CleverFarm dokáže nastaviť závlahy tak, aby bol výnos kvalitný.

Závlahy jedine efektívne

Aby sme mali kompletné informácie o podmienkach v pôde v reálnom čase, pridávame monitoring elektrickej konduktivity v pôde, aby sme rozpoznali zásobenosť pôdy výživou (hnojivo). Pôdny senzor je určený na meranie salinity pôdy.

Zo štandardných závlahových systémov urobíte závlahu múdru

Pôdne senzory a meteostanice implementujeme do existujúcej alebo nového závlahového systému. K celému riešeniu pridáme jednotku na spúšťanie závlahových systémov online, tzv. valve actuator. Výsledkom je efektívne riadenie závlah online s ohľadom na podmienky v pôde a vo vzduchu. Celé riešenie je vhodné pre všetky typy závlah.

Celé riešenie je vhodné pre všetky agro závlahy

  • Na zavlažovanie zeleniny, obilnín alebo kukurice pomocou pivotových zariadení,
  • kvapkovú závlahu obvykle používané v mestskej zeleni, na viniciach a pod.‍

Inteligentnú závlahu sme už implementovali na

Mestský park

Kvalita trávnika je pre obyvateľov mesta nevyhnutná. Často sa však zavlažuje pitnou vodou a závlahy sa púšťajú bez informácie o nasýtenosti pôdy vodou. Aj tu meriame vlhkosť a teplotu pôdy a vzduchu, dažďové zrážky a vietor.

Ovocné sady

Niektoré krajiny regiónu sa stretávajú s dlhodobým nedostatok vody. Poľnohospodárstvo v Čile je takmer celé pod závlahou a vláda vydáva poľnohospodárom kvóty na maximálne množstvo vody, ktoré môžu zo zavlažovacích kanálov odčerpať.

Golfové ihrisko

Závlahové systémy sú pre golfové ihriská významným prvkom pre udržanie kvalitného trávnika. Optimalizácia spotreby vody je však potrebná. Inštalujeme monitorovaciu časť, riadiacu časť a tiež senzory, ktoré strážia teplotu vody pre závlahy.

Poľnohospodárske pole

Najčastejšie na produkciu zeleniny, ktorá potrebuje neustálu závlahu. Pod pivoty jednoducho nainštalujeme senzory, pridáme meteostanicu a prípadne doplníme aj o dáta obsahu vody v plodinách. Následne odporúčame, kedy, kde a s akou intenzitou zavlažovať.

Mestský park

Kvalita trávnika je pre obyvateľov mesta nevyhnutná. Často sa však zavlažuje pitnou vodou a závlahy sa púšťajú bez informácie o nasýtenosti pôdy vodou. Aj tu meriame vlhkosť a teplotu pôdy a vzduchu, dažďové zrážky a vietor.

Ovocné sady

Niektoré krajiny regiónu sa stretávajú s dlhodobým nedostatok vody. Poľnohospodárstvo v Čile je takmer celé pod závlahou a vláda vydáva poľnohospodárom kvóty na maximálne množstvo vody, ktoré môžu zo zavlažovacích kanálov odčerpať.

Golfové ihrisko

Závlahové systémy sú pre golfové ihriská významným prvkom pre udržanie kvalitného trávnika. Optimalizácia spotreby vody je však potrebná. Inštalujeme monitorovaciu časť, riadiacu časť a tiež senzory, ktoré strážia teplotu vody pre závlahy.

Poľnohospodárske pole

Najčastejšie na produkciu zeleniny, ktorá potrebuje neustálu závlahu. Pod pivoty jednoducho nainštalujeme senzory, pridáme meteostanicu a prípadne doplníme aj o dáta obsahu vody v plodinách. Následne odporúčame, kedy, kde a s akou intenzitou zavlažovať.

Príbehy agronómov

‚‚Množství vody musí být velmi přesné, musíme dát rostlině dostatek vody, aby plody mohly růst.‘‘

Zavlažování ovocných sadů v Chile

„S CleverFarm jsem velmi spokojený, mimo jejich aplikaci se mi líbí také přístup. Když jsem měl jakýkoliv problém, stačilo zavolat a problém okamžitě vyřešili.“

Marek Ševčík
Vinofrukt, a. s.

„Na CleverFarm se mi líbí, že vychází svým zákazníkům vstříc a hledá cesty, jak jim za každé situace poskytnout nejlepší možnou péči a servis.’’

Jiří Maceček
Velkostatek Tetín

„Díky CleverFarm jsme i navzdory nízkému počtu zaměstnanců a zemědělských strojů plně soběstační. Aplikace CleverFarm nabízí všechny potřebné funkce pod jednou střechou.“

Ing. Ondřej Čáp
Agrospol Jezeřany

„Díky přehlednosti, kterou aplikace nabízí, tak šetříme čas, díky chytrému hnojení i hnojivo. Jsme jednak efektivnější, jednak výrazně snižujeme své náklady.“

Miroslav Novák
ASTUR Straškov

„Díky přehlednosti aplikace CleverFarm lze snadno sledovat podmínky. Přidanou hodnotou je dále skvělá uživatelská podpora a naprostá bezúdržbovost dodaných senzorů.“

Jakub Láčik
Farmarket
Ďalšie referencie

Špecifikácia

Vyskúšajte senzory na vašej farme

Vyzkoušet aplikaci