Získajte maximum z precízneho poľnohospodárstva

Aktuálny stav porastu
Rastový potenciál pri parcelách
Analýza pôdnych vzoriek
Výnosové mapy
Meteorologické podmienky
Vyzkoušet aplikaci

Prevedieme Vás kompletnou službou precízneho poľnohospodárstva

01 Zber dát

Vyberieme pozemky osevnej histórie (10 rokov), analyzujeme osevný plán na danú sezónu, dáta z kombajnov o výnosoch a pôdne vzorky.

02 Vyhodnotenie dát

Priebežne vyhodnocujeme stav porastu, spracujeme rastový potenciál na detaile parcely. Spracujeme rozbory pôdnych vzoriek a výnosových máp.

03 Kontrola techniky

Zhodnotíme Vašu techniku z pohľadu využiteľnosti v precíznom poľnohospodárstve a zaškolíme obsluhu. Odporučíme prípadné investičné náklady.

04 Poradenstvo

Poskytneme Vám odborné poradenstvo v priebehu poľnohospodárskej sezóny.

05 Vyhodnotenie sezóny

Vyhodnotíme dopady precízneho poľnohospodárstva s ohľadom na meteorologické podmienky, ekonomické dopady, výnos, bilanciu živín a využitie dusíka na úrovni parciel/zón a odporučíme vhodné kroky pre nasledujúcu sezónu.

01 Sběr dat

Vybereme pozemky osevní historie (10 let), analyzujeme osevní plán na danou sezonu, data z kombajnů o výnosech a půdní vzorky.

02 Vyhodnocení dat

Průběžně vyhodnocujeme stavu porostu, zpracujeme růstový potenciál na detailu parcely. Zpracujeme rozbory půdních vzorků a výnosových map.

03 Kontrola techniky

Zhodnotíme Vaši techniku z pohledu využitelnosti v precizním zemědělství a zaškolíme obsluhu. Doporučíme případné investiční náklady.

04 Poradenství

Poskytneme Vám odborné poradenství v průběhu zemědělské sezóny.

05 Vyhodnocení sezóny

Vyhodnotíme dopady precizního zemědělství s ohledem na meteorologické podmínky,  ekonomické dopady, výnos, bilanci živin a využití dusíku na úrovni parcel/zón a doporučíme vhodné kroky pro následující sezónu.

Spoločnosť CleverFarm vyvinula unikátnu metódu hodnotenia vašich porastov podmienky

Nájdite ten najlepší čas, keď rastliny naozaj potrebujú výživu
Porovnajte rôzne parcely a zistite, ktorá má byť pohnojená ako prvá.
Zistite, v ktorých zónach je dostatok chlorofylu a kde môžete ušetriť na hnojivách.

Pravidelne monitorujeme

01 Biomasu
02 Obsah chlorofylu
03 Obsah vody
Vieme čo sa deje na vašom poli
a prečo sa to deje.
Zastaralá technológia NDVI
After Before
Technológia, ktorú používa CleverFarm

Rastový potenciál na základe historických údajov

Služba popisuje priestorovú variabilitu poľnohospodárskych porastov pomocou historickej analýzy (až 25 rokov) družicových snímok. U všetkých zón je analyzovaná zapojenosť každého porastu a vyhodnotená kvalita vo vzťahu k najlepšej zóne. Výstupom je stanovenie plošného rozsahu a relatívneho potenciálu každej zóny.

Pšenica ozimná
Repka ozimná

Na čo analýza historických snímok slúži?

Bilančné hnojenie

Na základe historických Vám vyhodnotíme rastový potenciál jednotlivej plodiny. Následne do zón, ktoré vzniknú z tohto vyhodnotenia môžete variabilne dávkovať rôzne množstvo hnojív.

Variabilné siatie

Ďalej Vám rastový potenciál zaistí kvalitný výnos s ešte nižšími nákladmi na osiva na jednotlivú plodinu. Historické dáta Vám tak zaistia optimalizáciu siatia, site len tam, kde je to potrebné.

Optimalizácia vzorkovania pôdy

Znížte si množstvo odobraných vzoriek na základe dlhodobých stabilných výnosových hladín pozemku.

Ako to dostaneme do vášho stroja?

Jednoducho cez USB súbor pošleme vzdialene do traktorov John Deere, AGCO group (Fendt, Massey Ferguson, Valtra), CNHI (New Holland a Case).

Vyhodnotíme Vám ekonomický dopad variabilnej aplikácie

Výnosová mapa

Úroda t/ha

Obsah dusíka

Prísun čistého N Kg/ha

PFP index

Úroda / Prísun čistého N

K službe patrí možnosť prenájmu IoT senzorov

Senzor do skladu

Tento senzor postráži podmienky zberu v halách, aby nebola ohrozená škodcami alebo choroby.

Riadiaca jednotka

Centrálne riadenie závlahy umožňujú vypínanie a zapínanie závlah z domova alebo z kancelárie. Všetko je riadené na diaľku v aplikácii, kde si môžete tvoriť zavlažovacie plány alebo závlahy ovládať ručne.

No items found.

Senzor do sila

Majte pod kontrolou komodity skladované v silách, budete mať všetky informácie pre prevzdušňovanie sila.

Senzor Basic

Ssenzor meria teplotu a vzdušnú vlhkosť a sleduje tak mikroklimatické podmienky v poraste. Sledovanie podmienok je možné využiť v poraste napríklad pri aplikácii POR alebo v pozberových halách.

Meteostanice

Meteostanica poskytuje prehľad o meteorologických podmienkach bez merania vetra.

Pôdny senzor Volumetric

Meria vlhkosť a teplotu pôdy. Senzor vám pomôže s optimalizáciou závlah a určením vhodnej doby výsadby.

Půdní senzor Salinita

Meria vlhkosť, teplotu a elektrickú konduktivitu pôdy. Senzor vám pomôže s optimalizáciou závlah.

Pôdny senzor Absorb

Majte pod kontrolou vodný potenciál a teplotu pôdy pre efektívne zavlažovanie a šetrenie nákladov.

Meteostanica Profi

Vysoko kvalitná bezdrôtová meteostanica poskytne dáta s presnosťou podľa štandardov Svetovej meteorologickej organizácie.

Meteostanica Plus

Plánujte svoje agro aktivity na základe všetkých nameraných meteorologických podmienok.

Pozrite sa na konkrétne ekonomické prínosy služby

„Už druhý rok po zavedení princípov precízneho poľnohospodárstva sa nám podarilo ušetriť 26€ na hektár za hnojivá a osivá.“

Ján Narancsík
Exata Group

„Aplikáciou precízneho poľnohospodárstva sme ušetrili neuveriteľných 25 262 Euro na hnojivách za jednu sezónu.“

Jiří Souček
AZOS Zakřany