MND

Moravské naftové doly

Vyzkoušet aplikaci

" Jednoduché a přehledné prostředí aplikace CleverAssets nevyužijí pouze zemědělské podniky. Po rozsáhlém pátrání mezi systémy dostupnými na trhu vyzkoušeli i CleverAssets, aplikaci primárně určenou pro správu pachtů."

Vojtěch Píža

"Aplikace CleverAssets nám přinesla uživatelský komfort a přehled ve spravovaných databázích smluvních vztahů, bleskový přístup k informacím týkajících smluvních vztahů, přístup do databáze bez nutnosti speciálního softwarového vybavení a úsporu času při vytváření přehledů budoucích nákladů.“

Vojtěch Píža, pozemkový referent

Problém

Moravské naftové doly (MND) dlouhodobě hledaly náhradu za původní zastaralý systém pro evidenci smluvních vztahů. Starý systém už nevyhovoval potřebám společnosti, která měla rozsáhlou a nepřehlednou databázi, navíc program již neměl technickou podporu.

Výzva

Prioritami byla automatizovaná kontrola změn ve veřejném seznamu v návaznosti na evidované smluvní vztahy, jednoduchý přehled již končících smluvních vztahů, hlídání splatností závazků z evidovaných smluvních vztahů, historie provedených plateb a přehledy nákladů na nadcházející období. Ideální by byl systém přístupný z jakéhokoliv zařízení bez nutnosti instalace.

No items found.

Řešení

MND oslovily několik dodavatelů systémů. Z původního plánu nalézt dodavatele a nechat si vyvinout řešení na míru ustoupili kvůli ceně a časové náročnosti. Ačkoliv CleverAssets nevyhovoval ve všech aspektech, rozhodli se jej zde vyzkoušet. Plné zavedení služby trvalo 3 měsíce. Protože je aplikace primárně určena pro evidenci pachtů a podpachtů, museli se MND vyrovnat s nedostatkem prostoru pro třídění různých smluvních vztahů a jejich řazení do skupin.

Výsledky

Řešení i přesto přineslo uživatelský komfort v podobě jednoduchého a přehledného prostředí, které je přístupné přes webové rozhraní v podstatě odkudkoliv, automatizaci při evidování nových smluvních vztahů (načítání informací z veřejného seznamu), možnost využití exportu z programu např. pro další plánování nákladů nebo přehled o změnách ve veřejných seznamech.

Stávající evidenci Moravské naftové doly zpřehlednily a umožnily přístup do databáze i dalším kolegům, kteří zde mohou najít potřebné informace ke své činnosti, což dříve nebylo možné.

Na CleverAssets oceňují zejména přehledné a intuitivní prostředí a především neustálý vývoj a doplňování funkcionalit služby, dále rychlé reakce ze strany dodavatele při řešení vzniklých potíží, přehled ve spravovaných databázích smluvních vztahů, bleskový přístup k informacím týkajících smluvních vztahů a přístup do databáze bez nutnosti speciálního softwarového vybavení, úsporu času při vytváření přehledů budoucích nákladů.