Optimalizace. Úspora. Efektivita.

Reference CleverFarm od skupiny Obili, do které spadají zemědělské družstva Astur Straškov, ZOD Žižice a Podřipská zemědělská: Farmaření na více než 4,600 hektarech s podporou CleverFarm a sdílenými zkušenostmi v telematice, precizním zemědělství, agro evidence a evidence půdy.

Vyzkoušet aplikaci

Komplexní hospodaření s podporou digitalizace a využití dat, která vede k optimalizaci a úspoře

Ondřej Dvořák a Pavel Čermák

Úvod

V následující případové studii vám představíme, jak dva ředitelé farmy a specialista z oblasti precizního zemědělství vyjadřují své názory a zkušenosti s implementací technologií a digitálních nástrojů do svých provozů.

Astur Straškov: Komplexní hospodaření s podporou digitalizace

Ondřej Dvořák, ředitel společnosti Astur Straškov, která se rozkládá na 3 200 hektarech orné půdy a chová 400 mladých býků ve výkrmu, vnímá digitalizaci jako klíčovou součást zvyšování efektivity a optimalizace nákladů v zemědělství. Hlavní přínosy digitalizace podle pana Dvořáka zahrnují zrychlení procesů a zajištění spolehlivosti v procesech, což pro něj jako pro ředitele znamená jistotu, že vše je pod kontrolou. V tomto ohledu společnost využívá nástroje CleverFarm, které se zaměřují na precizní zemědělství, telematiku, vše propojené s agro evidencí. Jejich celkový přínos je podpora efektivní správy celého hospodářství s cílem šetřit zemědělské vstupy.

Farma Podřipská: Využití dat k optimalizaci a úspoře

Podobně Pavel Čermák, ředitel farmy Podřipská, poukazuje na význam digitalizace, konkrétně při sledování a evidenci různých agro aktivit, jako je aplikace ochranných prostředků, setí a hnojení, prostřednictvím aplikace CleverFarm. Díky preciznímu zemědělství, které považuje za budoucnost oboru, je Podřipská farma schopna nejen plánovat, ale i správně načasovat a dávkovat zásahy, čímž šetří nejen finanční prostředky, ale i čas a v malé míře palivo.

Precizní zemědělství jim také umožňuje ušetřit na dusíkatých hnojivech, kde dokáží aplikovat přesné množství podle konkrétního stavu porostu, což vedlo ke snížení spotřeby hnojiv alespoň o 10 %. Všechna tato data jsou integrována a analyzována prostřednictvím aplikace, která je propojena i s půdními vzorky.

Aplikace dusíku

Textové Bloky
Strategie

Kvalitativní, snížení dusíku N s cílem uspořit na hnojivech

Výsledek

Celková úspora na 1 hektar: 730 Kč / jedna aplikace hnojiva.

Zdroje dat

Odběr a zpracování půdních vzorků

Vybrali jsme několik pozemků, odebrali vzorky půdy, nechali je vyhodnotit v laboratoři ALS. Výsledkem je zobrazení makro prvků jako pH, fosfor, draslík, hořčík, vápník a poměr K/Mg.

Responzivní Obrázky s Nadpisy
Zobrazení výsledků analýz v aplikaci
Půdní vzorky v aplikaci CleverFarm
Určování strategie na základě půdní analýzy
Určování strategie na základě půdních odběrů

Zpracování výnosových map

Responzivní Obrázky s Nadpisy
Výnosová mapa
Půdní vzorky v aplikaci CleverFarm
Výnosová mapa
Určování strategie na základě půdních odběrů

PFP index

Obrázky s Izolovaným Stylováním
Výnosová mapa
Popis obrázku 1
Přísun čistého dusíku N
Popis obrázku 2
PFP index
Popis obrázku 3

CleverFarm: Technologický partner v precizním zemědělství

Jan Zachariáš z CleverFarm zdůrazňuje, že jejich přístup ke preciznímu zemědělství je postaven na poskytování relevantních materiálů pro odpovídající aplikace, včetně satelitních snímků a dat z půdních vzorků, a to vše zpracováváno za použití sofistikovaných skriptů a indexů, jako je PFP index, který ukazuje efektivitu využití.

Závěr

Digitalizace v zemědělství přináší nové možnosti pro efektivitu, kontrolu a udržitelnost v sektoru, což dokládají zkušenosti farm Astur Straškov a Podřipská, které úspěšně implementovaly nástroje CleverFarm. Precizní zemědělství se tak nejen ukazuje jako směr budoucího vývoje, ale také jako praktický nástroj pro optimalizaci současných zemědělských operací a strategií.

No items found.