Inteligentní závlaha na golfu

Vyzkoušet aplikaci

„Díky senzorům nemusíme tak často vyrážet do terénu, abychom zjistili atributy trávníku a půdy. Všechna data máme v jedné aplikaci, což vnímáme jako výraznou výhodu oproti konkurenci.“

Marek Filipčík

„CleverFarm nám přepracovali senzory do podoby, kdy mohou být umístěny v jamkovištích. Díky senzorům nemusíme tak často vyrážet do terénu, abychom zjistili atributy trávníku a půdy. Všechna data máme v jedné aplikaci, což vnímáme jako výraznou výhodu oproti konkurenci.“

Marek Filipčík, greenkeeper

Golfový areál Ropice Ropice

Golf Resort byl založený roku 2004, kdy proběhla dostavba první poloviny golfového hřiště. Po otevření druhé poloviny, datovaného do roku 2007, se osmnáctijamkové hřiště s celkovou délkou 6263 metrů zařadilo mezi TOP 10 českých golfových hřišť a je vyhledáván jak profesionálními, tak i méně zkušenými hráči. Díky kvalitní hrací ploše linksového charakteru, jehož pestrost spočívá v četných bunkrech, vlnících se fairwayích, greenech a vodních překážkách, zde každý rok probíhají turnaje České golfové federace.

Výzva

Pro udržení vysokého standardu golfového trávníku je při zavlažování velmi důležitá nejen kvalita, ale i teplota vody, kterou je potřeba měřit už v čerpací stanici. Pokud teplota zálivky překročí určitý stupeň, ztrácí své pozitivní účinky.

No items found.

Řešení

Výsledkem spolupráce s CleverFarm bylo postupné osazení vybraných jamkovišť šesti půdními senzory, instalace tří meteostanic a v neposlední řadě zavedení senzoru určeného k měření teploty závlahové vody. Golfový areál dále využívá službu družicového snímkování pozemků, a to k vyhodnocení stávající péče o travní porosty.

Výsledky

Meteostanice, sledující vlhkost ovzduší a úhrn srážek, pomáhají správcům zejména s managentem zavlažování. Společně s družicovými snímky, které vyhodnocují oblasti s vyšší spotřebou vláhy či hnojiv, Golf Ropice využívá systém variabilního zavlažování a hnojení. Díky němu se snižuje množství užité závlahové vody, které je kvůli trvajícímu suchu omezené množství, stejně tak i míru hnojiv, jejichž nadbytek narušuje přirozenou rovnováhu v půdě. Resort tím jednak snižuje ekologickou zátěž, jednak snižuje své výsledné náklady. Dalším z přínosů družicového snímkování je mimo jiné pokročilý monitoring terénu, který poskytuje další informace o stavu hřiště. Při podezření na defekty půdy, například při poškození drážného systému následkem nadměrných srážek, lze problém eliminovat s výrazným předstihem. Významný pomocníkem jsou půdní senzory umístěné přímo na greenech, které monitorují teplotu a vlhkost substrátu na greenu. Data jsou používána ke kontrole správného fungování zavlažovacího systému na hřišti.