Homolka & Pavlík

Vyzkoušet aplikaci

„Už si nedokážu přestavit, že spravuji půdu na koleně v Excelu. Časová úspora je značná, vše je na jednom místě. Jedinou chybou bylo, že jsme tento systém nekoupili alespoň o 2 roky dříve.“

Ing. Miloš Homolka

„Už si nedokážu přestavit, že spravuji půdu na koleně v Excelu. Časová úspora je značná, vše je na jednom místě. Jedinou chybou bylo, že jsme tento systém nekoupili alespoň o 2 roky dříve.“

Ing. Miloš Homolka

Společnost Homolka & Pavlík

Se zvyšujícím se množstvím pozemků a partnerů byl problém s tím, aby evidence zůstala přehledná. Společnost potřebovala mít informace, které bylo nutné zpřístupnit také investorům:

  • kdy byly nemovitosti koupeny,
  • kde leží,
  • jaká je tam pachtovní smlouva,
  • kdy se vyplácí peníze.

Výzva

Před zavedením CleverAssets vedla společnost evidenci v Excelu. Když bylo nutné zjistit detailní informace o pozemcích, museli zaměstnanci otevřít aplikace LPIS a ČÚZK. Společnost hledala uživatelsky přívětivý systém, který by evidoval veškeré informace, a do kterého by se investoři mohli přihlásit a mít přehled o pozemcích, aniž by potřebovali asistenci ze strany společnosti pana Homolky. Po oslovení naší firmou si pan Homolka sjednal schůzku s konkurencí a po dlouhém porovnávání se rozhodl pro CleverAssets.

No items found.

Řešení

Naši specialisté dosud vedenou excelovou evidenci nahráli do aplikace. Díky vizualizaci v mapě investoři nyní vidí, kde jejich pozemky leží, a na jednom místě se mohou podívat do informací z LPISu – zda je půda obhospodařována a kým, jaká je její bonita. Aplikace dále nabízí evidenci pachtovních a podpachovních smluv a u konkrétních pozemků je možné zanést nákupní ceny.

Výsledky

V aplikaci aktivně pracují 4 lidé ze společnosti. Investoři mají vlastní přihlašovací údaje. Aplikace CleverAssets šetří klientovi čas ‒ protože zobrazuje podrobnosti o pozemku z veřejného registru půdy LPIS, není potřeba otevírat další aplikace a vést k tomu evidenci v jiné tabulce. Aplikace je online, proto je možné s ní pracovat odkudkoliv. Klient hojně využívá možnost porovnání, zda na pozemcích, které má ve spoluvlastnictví, nedošlo ke změně, čímž hlídá své předkupní právo. Velmi kladně pan Homolka hodnotí zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, které předtím bylo zpracováváno v řádu několika dní.