Poradenství CleverFarm

Provedeme Vás kompletním procesem precizního zemědělství

Vyzkoušet aplikaci
Provedeme Vás kompletním procesem precizního zemědělství
Zanalyzujeme a vyhodnotíme půdní a listové rozbory.
Monitorujeme stav porostu v průběhu sezony.
Vyhodnotíme s Vámi dopady variabilních aplikací.

01 Sběr dat

Analyzujeme historické družicové snímky a osevní plán na danou sezonu, zpracujeme půdní vzorky, provádíme konverzi a vyčištění výnosových map.

02 Vyhodnocení dat

Zpracujeme růstový potenciál parcely, průběžně monitorujeme stav porostu. Vyhodnotíme půdní, listové rozbory a výnosové mapy.

03 Kontrola techniky

Zhodnotíme Vaši techniku z pohledu využitelnosti v precizním zemědělství a zaškolíme obsluhu. Doporučíme případné investiční náklady.

04 Konzultace a podpora

Poskytneme Vám odborné poradenství v průběhu celé sezony. Pomůžeme Vám při tvorbě a optimalizaci aplikačních map a interpretaci indexů monitoringu porostu.

05 Vyhodnocení sezony

Vyhodnotíme dopady jednotlivých variabilních aplikací v průběhu sezony s ohledem na náklady, výnosy, bilanci živin a využití dusíku na úrovni parcel/zón a doporučíme vhodné kroky pro následující sezonu.

Kontaktujte nás

Poradce CleverFarm

Ing. Marian Varga
Telefon: +420 797973137
Email: marian.varga@cleverfarm.ag

Ing. Beáta Šusliková
Telefon: +420 608 947 888
Email: beata.suslikova@cleverfarm.ag

Ing. Lubomír Smrček, akreditovaný poradce MZE
Telefon: +420 776 017 517
Email: lubomir.smrcek@cleverfarm.ag

Poradce můžete kontaktovat

Ve všední dny 8:00 - 16:00

Děkujeme, Vaše zpráva byla doručena. Brzy Vás budeme kontaktovat.
Jeden nebo více polí hlásí chybu. Prosíme o kontrolu a pak to zkuste znovu.

Etický kodex

Vysoký standard služeb

Usiluje o udržení vysokého standardu poskytovaných služeb při vědomí, že zájem obchodního partnera a jeho spokojenost jsou prvořadé. Využívá přitom svých odborných znalostí, zkušeností a nástrojů.

Důvěryhodnost

Veškeré informace o klientovi získané v průběhu poradenské činnosti se považují za důvěrné a poradce je nezneužije ke svému prospěchu nebo ku prospěchu třetí osoby.

Objektivnost a nezávislost

Obchodní jednání a poradenské služby vede v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti a zvýhodňování. Služby jsou objektivní a nezávislé.

Rovnoprávnost

Uplatňuje princip rovnoprávnosti a nestranného jednání vůči všem klientům a partnerům.

Odbornost

Nabízí jen takové služby a přijímá zakázky, které jsou v souladu s jejich odborným zaměřením, znalostmi, zkušenostmi a technickými možnostmi.

Osobní přístup

Poradenské služby jsou individuální a jejich výsledek je cílen na konkrétní potřeby klientů a partnerů.

Dobré mravy

Poskytované služby jsou sjednány na základě obchodního zákoníku a dobrých mravů.

Individualita

Výstupy a nástroje poradenské služby jsou v subjektech klientů a partnerů implementovány mezi patřičné zaměstnance a reagují na změny v průběhu poskytované služby.

Nezávaznost

Odměna za poskytnuté služby odpovídá povaze a rozsahu poskytovaných služeb a vychází z nezávazné nabídky.
Více k etickému kodexu najdete zde