Precizní zemědělství

Unikátní metoda použití satelitních snímků, která rozpoznává variabilitu vitality porostu na základě monitorování orné půdy ve všech fázích růstu a historické analýze vývoje vegetace (až 25 let).
Mám zájem

Úspora nákladů

Díky variabilním aplikacím naši zákazníci šetří náklady na hnojiva a osiva až o 20 % se stejným nebo vyšším výnosem.

Kvalita a výnos

Kromě šetření nákladů Vám variabilní aplikace umožní kvalitní vyrovnané sklizně a vyšší výnos.

Udržitelné hospodaření

Variabilní aplikace zajišťují pozitivní vliv na životní prostředí a ohleduplné zacházení s půdou, redukci pesticidů, efektivní používání hnojiv a osiv.

Provedeme Vás kompletní službou precizní zemědělsví

01

Iniciální sběr dat

Vybereme pozemky osevní historie (10 let), analyzujeme osevní plán na danou sezonu, data z kombajnů o výnosech a půdní vzorky.

02

Iniciální vyhodnocení dat

Zpracujeme rozbory půdních vzorků do map a zapneme aktuální monitoring stavu porostu a management zóny.

03

Zpracování výnosových map

Zpracujeme, zkalibrujeme a vyčistíme Vaše výnosové mapy z kombajnů.

04

Kontrola techniky

Analýza techniky a zprovoznění terminálu energetických strojů a samochodných postřikovačů

05

Poradenství

Průběžný sběr dat pro vyhodnocení výsledků PZ včetně cen vstupů,  informací o variabilních aplikacích a porovnání s uniformní dávkou

06

Vyhodnocení sezóny

Vyčíslíme Vám ekonomické přínosy pro jednotlivé zóny s ohledem k meteorologickému průběhu sezony a bilanci živin. Provedeme workshop a přidáme doporučení pro další kroky

Monitoring aktuálního stavu porostu

Naše metoda monitoringu Vám pomůže rozeznat, co se skutečně děje na Vašem poli. Díky unikátní metodě, vyvinuté společně s firmou Gisat, získáte aktuální biofyzikální parametry stavu porostu kdekoliv na světě.

K čemu monitoring porostu slouží?

Sledování vývoje porostu

Díky monitoringu máte přehled o vývoji rostlin ve všech fázích růstu.

Regenerační a kvalitativní hnojení

Dávkujte hnojivo ekonomicky a ušetřete až 25% materiálu.

Dávkování morforegulátory a fungicidy

Dávkujte morfolegulátory ekonomicky a ušetřete až 25% materiálu.

Zavlažovací systémy

Zaměřte se na zavlažování rostlin na částech pozemku, které trpí vodním stresem.

Naše technologie

Naše technologie rozpozná biofyzikální parametry ve všech fázích růstu.

Listová plocha (Biomasa)

Obsah biomasy (LAI) znamená celková plocha listů (m2) na 1 m2 půdy pro aplikace fungicidů a morforegulátorů.

Obsah chlorofylu

Obsah chlorofylu v listech mikrogramů pro hnojení dusíkem (N).

Obsah vody

Obsah vody v listech (mm) pro efektivní zavlažování.

Víme, co se děje na Vašem poli a proč se to děje.

Technologie NDVI
CleverFarm ukáže přesný obsah chlorofylu

Růstový potenciál na základě historických dat

Služba popisuje prostorovou variabilitu zemědělských porostů pomocí historické analýzy (až 25 let) družicových snímků. U všech zón je analyzována zapojenost každého porostu a vyhodnocena kvalita ve vztahu k nejlepší zóně. Výstupem je stanovení plošného rozsahu a relativního potenciálu každé zóny.

Řepka ozimá

Pšenice ozimá

K čemu analýza historických snímků slouží?

Bilanční hnojení

Na základě historických vám vyhodnotíme růstový potenciál jednotlivé plodiny. Následně do zón, které vzniknou z tohoto vyhodnocení můžete variabilně dávkovat různé množství hnojiv.

Variabilní setí

Dále vám růstový potenciál zajistí kvalitní výnos s ještě nižšími náklady na osiva na jednotlivou plodinu. Historická data vám tak zajistí optimalizaci setí, sejte jen tam, kde je to potřeba.

Optimalizace vzorkování půdy

Snižte si množství odebraných vzorků na základě dlouhodobých stabilnich výnosových hladin pozemku.

A jak to dostaneme do Vašeho stroje?

Vytvořenou mapu pomocí přenosného disku nahrajete do terminálu Vašeho traktoru a přípojná zařízení pak přes ISOBUS rozhraní dávkují hnojivo podle navržených zón. Metoda efektivně využije náklady na hnojiva, zvýší výnos a přispěje k ochraně životního prostředí.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.