Partner EU

Evropský fond pro regionální rozvoj OP
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

SYSTÉM PRO ANALÝZU A VYHODNOCENÍ PŮDY

Cílem projektu je vytvořit a dodat na trh systém pro analýzu a vyhodnocení půdy, který umožní efektivní sběr dat o typech a vlastnostech půdy a optimalizaci jejich implementace v praxi. Připravované řešení významně ušetří vodní závlahové zdroje a umožní zemědělcům pravidelnou analýzu půdy na místě.

DIGITÁLNÍ PLATFORMA PRO KOMPLEXNÍ STANOVENÍ UHLÍKOVÉ BILANCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V EU

Cílem projektu je prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vytvořit a dodat na trh inovativní digitální platformu, která umožní zemědělským firmám relativně snadno vypočítat produkci GHG a deklarovat a vyčíslit opatření ke snížení emisí.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.