Naší službou si zajistíte vše potřebné k získání dotace

Jsme připraveni vás podpořit v získání dotací na precizní zemědělství

Služba precizní zemědělství od CleverFarm splňuje zákonné požadavky titulu Precizní Zemědělství v rámci tzv. ekoschémat vypsaných pro programové období 2023 – 2027. Dále služba odpovídá požadavkům na podmínky způsobilosti, evidence variabilních aplikací a uchovávání dokumentů k prokázání při případné kontrole titulu na vašem podniku.

Zajistíme

 • Rozbor půdy – Nově Vám odebereme půdní vzorky a zakomponujeme do variabilních aplikací.
 • Zanalyzujeme historická data pozemku a vyhodnotíme „výkonnostní“ zóny pozemků pro každou plodinu.
 • Nastavíme aktuální monitoring porostu ve všech jeho fázích s pomocí vybraných biofyzikálních parametrů.

Podmínky způsobilosti:

 • Min 1 ha
 • Pro N a aspoň jeden další prvek (P, K, Ca, Mg) 65% celkového přívodu musí být variabilně jak pro N ta alespoň jeden další prvek
 • Submetrové korekce (EGNOS, JD S3)!

Vhodné podklady:

 • Rozbory půdy
 • Výnosové mapy
 • Výnosový potenciál
 • Senzory na strojích
 • Družicové hodnocení

Požadavky na kontrolu:

 • Dostupný stroj (section control) a traktor s navigací o požadovaným korekčním signálem.
 • Uchování aplikační mapy (10 let) SHP, ISOXML, PDF, CSV.
 • Uchování záznamu as-applied.
 • Agroevidence VRA aplikace.
 • Pokud je variabilní aplikace prováděna třetí stranou je nutná faktura a specifikace vybavení mechanizace, prohlášení dodavatele mechanizace o způsobilosti stroje/terminálu a informace o přesnosti satelitního signálu.
 • Informace k dílu půdního bloku ve vztahu ke stanovení variabilní dávky – popis způsobu, jakým byla stanovena dávka vstupu a případně její korekce (např. využitá vstupní data – vliv stanoviště, vývoj počasí, stav porostu aj).
 • Bilance živin (i mimo NZO), limit 60kg/ha.

Naší službou si zajistíte vše potřebné k získání dotace.

Napište nám a my Vám pošleme rámcovou nabídku  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.